Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Nijmegen Luistert

Wij van Nijmegen Luistert vinden dat iedereen zijn verhaal kwijt moet kunnen. We willen dat er met oprechte aandacht en zonder oordeel geluisterd wordt. Dat draagt bij aan meer contact tussen mensen, een ruimere blik, meer begrip voor elkaar, inspiratie en nog veel meer moois. Wij verspreiden daarmee een ‘virus’ dat mensen prikkelt om zelf ook open naar de ander te luisteren.

Om ons heen zien we de maatschappij verharden en polariseren.  Dat kan anders als mensen ruimte maken voor het verhaal van de ander. De kans dat mensen samen naar oplossingen zoeken in plaats van de strijd aan gaan wordt daardoor groter.

Er zijn over de hele wereld veel initiatieven rond luisteren, denk aan Free Listening, Nederland in Dialoog, The World Dialogue Foundation, Pluk je Momenten, The strangers project, World Day of Listening, World Listening Project en nog veel meer. Met Nijmegen Luistert organiseren, faciliteren en bundelen we luister- en dialoog activiteiten. Dat doen we door zelf activiteiten te organiseren en door andere activiteiten te ondersteunen met handjes, creativiteit en spotlights.

 

Laatste berichten