Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Hulp gevraagd:

MAATJE OM TE WANDELEN / BOODSCHAP IN DE SUPERMARKT/ KOFFIE DRI


Klik en ga naar de volgende stap.

Er zijn veel ouderen die wonen bij de Grifioen die graag meer naar buiten zouden willen met een vrijwilliger. Een stukje lopen met rollator of rolstoel. Boodschapje doen of gewoon een kopje koffie drinken.

Veel oudere bewoners zijn niet meer in staat om zelfstandig activiteiten te ondernemen. En vinden groepsactiviteiten te druk of spreekt hun niet aan.

Bekijk alle hulpvragen uit je buurt »