Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

De Nijmeegse veiling

oor ruimtegebrek aan de Graafseweg werd er een heel nieuw veiling gebouw aan de Marialaan gebouwd. Op 30 september 1950 opende de Nijmeegse Veiling haar deuren. Er werd gekozen voor de Marialaan omdat dit beter bereikbaar was per spoor, boot en vrachtwagen.

Aan de opening was een tuinbouwtentoonstelling verbonden, wat aanleiding gaf tot het versieren van de buurt erom heen. Het hele gebouw inclusief kantoren was 6000m2 groot.

Doordat er steeds meer woningen werden gebouwd in Hees (Uitbreidingsplan West 1951)en omliggende dorpsgemeentes, verdwenen er steeds meer boeren en tuinders. In 1970 besloot de Nijmeegse veiling mede daarom haar deuren te sluiten. Een paar overgebleven kassen aan de Bredestraat –in park West- en de dienstwoning aan de marialaan –nu Villa Voorstad- herinneren nog aan de tijd van de veiling en het vele land en tuinbouw activiteit in deze omgeving.

In 1975 werd het pand gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw woningen. In de volksmond nog steeds het veilingterrein genoemd.

Toen

 

NU

 


Tekst en foto’s: Dave van Brenk