Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Wijkaanpakplan Waterkwartier

Afgelopen jaar hebben bewoners, organisaties en studenten van de HAN samen hard gewerkt aan het opstellen van het wijkaanpakplan: "Bruisend Biezen". Het plan laat zien wat de belangrijkste thema's en agendapunten in de wijk zijn die op het ogenblik leven door de ogen van de bewoners.

Ook geeft het een overzicht van partijen die veel in de wijk met de bewoners aan het werk zijn voor een fijne en prettige woonomgeving. Naast het bieden van overzicht, hopen we dat het plan ook stimuleert om samen aan de slag te gaan met de agendapunten die zo belangrijk voor de wijk zijn. Bij veel onderwerpen staan organisaties met contact gegevens genoemd om vragen te stellen of zich aan te melden. Mochten er nog verdere vragen zijn dan kunt u contact opnemen met: e.van.der.putten@nijmegen.nl / 06-21 59 76 06

Bekijk hier het plan (PDF)