Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Wijkaanpakplan

"Wolfskuil voor elkaar"

Afgelopen jaar hebben bewoners en organisaties samen hard gewerkt aan het opstellen van het wijkaanpakplan: "Wolfskuil voor elkaar". Het plan laat zien wat de belangrijkste thema's en agendapunten in de wijk zijn door de ogen van de bewoners.

Ook geeft het een overzicht van partijen die veel in de wijk met de bewoners aan het werk zijn voor een fijne en prettige woonomgeving. Naast het bieden van overzicht, hopen we dat het plan ook stimuleert om samen aan de slag te gaan met de agendapunten. Bij veel onderwerpen staan organisaties met gegevens genoemd om contact op te nemen bij vragen over de onderdelen. Mochten er nog verdere vragen zijn dan kunt u contact opnemen met: e.van.der.putten@nijmegen.nl / 06-21 59 76 06

https://www.dewester.info/files/dewester.info/admin/Wolfskuil/Wolfskuilvoorelkaar.pdf