De Wolfskuil is een oude volkswijk in stadsdeel Oud-West van de gemeente Nijmegen.

De wijk wordt begrensd door de Marialaan, de Molenweg, de Wolfkuilseweg en de Spoorlijn Tilburg – Nijmegen. De Rozenbuurt hoort statistisch bij Wolfskuil, maar is daarvan min of meer afgesneden door de Graafseweg. De openbare ruimte kenmerkt zich hier door een aantal grotere lanen en kleinere woonstraten en pleinen (onder andere Nieuw Nachtegaalplein). Deze lanen volgen de structuur van de oude veldwegen. In 2016 telde de wijk 6.056 inwoners.

Het gebied ten noordoosten van de Nieuwe Nonnendaalseweg is gebouwd in de jaren ’10 en ’20 van de vorige eeuw. De wijk is eind jaren ’40 en begin jaren ’50 gerenoveerd. De oude huizen, die tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gebouwd werden, zijn vervangen door nieuwe huizen en appartementen. Maatstaf voor de omvang van de nieuwe wijk was die van de parochie, die maximaal 5.000 zielen telt.[2]. In de volksmond wordt de wijk vaak ‘de Kuul’ genoemd, omdat deze buurt ten opzichte van de oude stuwwal (de Graafseweg) in een kuil ligt. In het hart van de Wolfskuil ligt Kinderboerderij Kobus. Tevens is op de Looimolenweg De Witte Molen te vinden. De Witte Molen is de oudste van de nog bestaande twee windmolens in Nijmegen en grenst aan het Florapark.