Wijkraad Waterkwartier is een overlegorgaan van alle wijkgroeperingen, straat-, buurt en bewonerscommissies. Vertegenwoordigers van deze organisaties zitten elke 6 weken om tafel met politie, gemeente, corporatie, enzovoort. Daarbij komen zaken aan de orde die op dat moment aandacht verdienen, zoals bouwprojecten, verkeersveiligheid, vandalisme, preventie, straatvuil en allerlei andere zaken.

Doel van dit overleg is om SAMEN iets moois van de wijk het Waterkwartier/ De Biezen te maken en de wijk leefbaar te houden, voor nu en de toekomst. De verslagen van deze bijeenkomsten worden na elke vergadering als bijlage bij een kort nieuwsbericht gevoegd.

Secretariaat:
Yvonne Hendriks
E-mail: secretariaat@wvow.nl
Tel: 024-3772557

De agenda van de vergaderingen komen op de nieuwspagina van deze website. De verslagen van afgelopen vergaderingen vindt U op deze pagina.