Wijkraad Wolfskuil

Wijkraad Wolfskuil  is een overlegorgaan bestaande uit 10-14 bewoners, die acht keer per jaar vergadert en praat met diverse instellingen zoals de gemeente Nijmegen, woningcorporatie Portaal, politie, welzijnsorganisatie Tandem en bewoners over het wel en wee in de wijk. Het is het centrale contactorgaan tussen bewoners, gemeente en andere instanties en focust zich op leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

De vergaderdata van de Wijkraad vindt u in wijkblad de Wester en tzt op deze nieuwssite. Dat laatste geldt ook voor de verslagen van de vergadering.