Wijkraad Wolfskuil  is een overlegorgaan bestaande uit 10-14 bewoners, die acht keer per jaar vergadert en praat met diverse instellingen zoals de gemeente Nijmegen, woningcorporatie Portaal, politie, Bindkracht10 en bewoners over het wel en wee in de wijk. Het is het centrale contactorgaan tussen bewoners, gemeente en andere instanties en focust zich op leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

De vergaderdata van de Wijkraad vindt u in wijkblad de Wester en op deze website.

Voor meer informatie en of vragen: info@wijkraadwolfskuil.nl

Vergaderdata 2019:
(WR = Alleen leden,  WR+ = diverse instellingen zoals de gemeente Nijmegen, woningcorporatie Portaal, politie,  Bindkracht10 en bewoners)

4 juni WR+
20 augustus WR
3 september WR+
5 november WR
3 decemeber WR+