Grote Zorgen bewoners Nijmegen West en Weurt over luchtkwaliteit

Bewoners wijken Hees, Waterkwartier, Weurt, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch voeren actie

De kranten staan er vol mee: de uitstoot van asfaltcentrale APN. In juni is een 17 x hogere uitstoot gemeten van naftaleen. Naftaleen behoort tot de groep Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bedrijven zijn verplicht uitstoot van ZZS te voorkomen. Als dat niet kan geldt een minimalisatieplicht. Uitstoot boven de norm kan dus gewoon niet!

Wat ons evenveel zorgen baart is dat de sterk verhoogde uitstoot van naftaleen duidt op de ververwerking van teerhoudend asfalt. Dit is sinds 2001 verboden, vanwege de uitstoot van PAKs, waaronder het sterk kankerverwekkende benzoapyreen! Asfalt dat wordt verzameld  bij het frezen van oude wegen ( met name in Brabant en Limburg) bevat vaak nog teer en PAKs. Om dit te kunnen recyclen moet het eerst thermisch worden gereinigd in speciale installaties. Kennelijk is dit bij de APN niet gebeurd.

Wij maken ons zorgen. Hoe vaak is teerhoudend asfalt verwerkt in het verleden en hoe vaak zal dit nog gebeuren?  Dit kun je niet – zoals de gemeente nu voorstelt – met een dwangsom en een enkele incidentele meting stoppen zo vrezen wij. Verder is er regelmatig stankoverlast en irriterende lucht die op je longen slaat, afgelopen vrijdag nog.

Wij willen dat de APN sluit ! Woensdag a.s. vergadert de raad hierover. Een aantal politieke partijen hebben al aangegeven een motie voor sluiting te steunen. Wil je ook schone lucht in de wijk? Vraag dan uw raadslid om sluiting van de asfaltfabriek. Op de website dorpsbelanghees.nl vind je een voorbeeldbrief.

Daarnaast gaat het ook om wat andere bedrijven uitstoten, en wat dat opgeteld betekent voor de lucht in onze wijken. Wij, vertegenwoordigers van de 5 wijken hebben al in januari aan de ODRN gevraagd om een overzicht van vergunde emissies. Dit overzicht komt er nu in november. De wethouder heeft toegezegd het meetplan dat vorige week in de raad is besproken daarop aan te passen.

En natuurlijk willen we ook weten hoe het zit met de uitstoot van fijnstof, vanwege de toegenomen verkeersdruk op de Energieweg (S100) en de scheepvaart. Daarom hebben we de gemeente gevraagd het RIVM-meetstation aan de Graafseweg te verplaatsen naar de energieweg en extra fijnstof-metingen te doen langs de Neerbosscheweg, Energieweg, ín de wijken en langs de Waal. Ook het ultrafijnstof (grotendeels gevormd door roetdeeltjes), dat volgens de Gezondheidsraad bewezen schadelijk is voor de gezondheid en waarvan de uitstoot moet worden teruggedrongen,  willen we door uitgebreidere roetmetingen door de gemeente in kaart laten brengen.

Dinsdag 21 en donderdag 23 september organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten (digitaal) Het is goed om daar je zorgen te uiten en vragen te stellen aan de deskundigen. Wil je voorafgaand aan de info-avond meer achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over onze inbreng op het meetplan en inspraak bij de raad, ga dan naar de website van de Wester: www.dewester.info .

Meer informatie is via onderstande pdf’s te downloaden

Inspreken Raad RvT

Brief aan de raad van bewoners over meetplan luchtkwaliteit

Concept Tabel Meetplan Nijmegen-West 15 juni 2021 met aanvullingen Wijken

Inspraak tekst 5 wijken Meetplan luchtkwaliteit

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.