Nieuws van wijkvereniging Ons Waterkwartier

Afgelopen periode heeft de wijkvereniging een aantal besprekingen gehad en een laatste centrale wijkvergadering net voor de zomervakantie.

Afgelopen 6 juli  hebben wij alsnog onze eerste wijkvergadering gehouden in de Biezantijn.

Een grip uit punten die op de agenda stonden:

 • Beleidsnota betaald parkeren
 • Ontwikkeling Spoorgebied
 • Groene Brigade
 • Sluipverkeer Hees

Al deze punten zijn te vinden in de notulen van de Wijkvereniging op www.dewester.info en hebben ook aandacht gekregen via de verschillende sociaal mediakanalen.

Update Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen

Er is begin juli een overleg geweest met de gemeente Nijmegen. Die is bezig met het opstellen van een nieuw participatieplan dat binnenkort zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij hebben voorgesteld om dat nieuwe plan eerst te toetsen aan de diverse participatietrajecten van de afgelopen tijd, zoals de kwestie bebouwing stadseiland, Waalfront, bebouwing Boterfabriek, bebouwing GGD-terrein, bebouwing Kanaalzone, drijvende woningen Lentse plas, enzovoort.

We zullen dan vanuit de gezamenlijke werkgroep Burgerparticipatie, waarbij inmiddels 18 (!) bewonersorganisaties zijn aangesloten, reactie en advies geven op de haalbaarheid – in onze ogen – van dit participatieplan.

Dit advies zal door de gemeente ook naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Herinrichting Waterstraat:

Op 6 juli is er op uitnodiging van gemeente Nijmegen een vooroverleg geweest met de gemeente over de herinrichting van de Waterstraat, die gepland staat van week 35-42.

Punten die naar voren zijn gekomen:

 • Het asfalt wordt over het hele stuk vernieuwd, ook deels in verband met rioleringswerkzaamheden. Dit project valt onder het asfalt onderhoudsplan.
 • Vanaf de rotonde tot aan de Nierstraat blijft het een 50 kilometer weg. De fietspaden worden verbreed van 1.70 meter naar 2.00 meter.
 • Vanaf de Niersstraat tot aan de bocht bij Rob Keller wordt het een 30 kilometerzone met aan het begin snelheidsremmers.
 • Het wegdek bij de oversteekplaats naar de Aquamarijn wordt verhoogd.
 • De bushaltes komen aan de rijweg te liggen. Dat werkt vertragend.
 • Vanaf dat stuk komt er in het midden een verhogingsrand van klinkers, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Molenweg.
 • Er komen betonnen snelheidsremmers te liggen op dit gedeelte van de weg.
 • De oversteekplaatsen worden zo mogelijk gehandhaafd en/of duidelijker aangelegd.
 • In- en uitritblokken bij onder andere de Niersstraat, Biezenstraat. Straten die uitkomen op dit traject worden beter aangesloten!
 • Bij de hoek met Rob Keller worden rioolwerkzaamheden gedaan.
 • Er komt meer groene vakken met beplanting.

Het is de bedoeling dat in de toekomst de 30 kilometerzone wordt doorgetrokken in de Kanaalstraat richting Weurtseweg, maar hier heeft de gemeente nog geen budget voor. Ze zijn er druk mee bezig om dit hopelijk nog mee te kunnen nemen, maar dit is geen garantie.

De wijkvereniging heeft aangegeven dat de bocht bij Rob Keller een gevaarlijke situatie oplevert. Als je als fietser of automobilist wil oversteken naar het andere stuk van de Waterstraat is dit heel gevaarlijk. Er is gevraagd om hier goed naar te kijken. De verkeerscommissie heeft dit in het verleden diverse keren aangegeven bij de gemeente

Ook is er nadruk op gelegd om de wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden. Dit is wenselijk voor alle bewoners in de omgeving.

Tijdens de informatieavond zijn er ook veel reacties geweest vanuit wijkbewoners en de gemeente heeft deze punten genoteerd om die mee te nemen in hun laatste ontwerp.

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront

Op 21 juni is er een klankbord overleg geweest met het ontwikkelingsbedrijf. De belangrijkste punten die op de agenda stonden:

–  Archeologische elementen: Gaat het breder uitgevoerd worden of blijft het bij dat kleine stuk dat nu aan de oppervlakte is gekomen? Er wordt meer aandacht besteed aan dat wat waardevol is. Anders gaan ze eromheen werken. Sommige stukken worden helaas wel verstoord door de bouwwerkzaamheden.

– De brug bij Handelskade: Deze is ter sprake gekomen en als wijkvereniging hebben wij na de ophef in social media nog contact gehad met het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW). Dat heeft aangegeven dat ze onderzoek hebben gedaan naar wat allemaal mogelijk is. Bouwtechnisch en wat betreft de kosten is het een en ander niet mogelijk.

– Bouw appartementen Fort Krayenhoff gaat volgens plan. Er komt een muur van ongeveer twee meter. Het terrein wordt ingericht met verwijzing naar de geschiedenis. Er komt een mooie invulling. Het duurt nog 1,5 tot 2 jaar voordat de woningen en het park helemaal klaar en ingericht zijn.

Bij de notulen van de wijkvergadering zijn de uitgebreide onofficiële notities van het overleg van de klankbordgroep toegevoegd.

Vierdaagse activiteit:

Ook dit jaar hebben we op dinsdag 22 juli met enkele wijkbetrokkenen een attentie in de brievenbus gedaan voor de mensen die aan de doorkomende route van de Vierdaagse wonen. Deze attente bestond uit twee voetjes van zeep, met een kaartje eraan. De attentie werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen, wijkvereniging Ons Waterkwartier en woningbouwvereniging Portaal.

Naamsverandering

De huidige organisatiestructuur van de wijkvereniging komt niet overeen met wat er in de wet staat. Per 1 juli is er een wetswijziging doorgevoerd waar wij als wijkvereniging Ons Waterkwartier niet meer aan voldoen. De statuten moeten hiervoor gewijzigd worden en het voorstel van het bestuur is om nieuwe statuten te maken. De naam wijkvereniging Ons Waterkwartier kan hierdoor niet meer gebruikt worden, helaas.

Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe naam. We maken er een prijsvraag van. Dan is er natuurlijk een mooie prijs aan verbonden!

Inzendingen voor een nieuwe naam mogen gestuurd worden naar ons secretariaat op secretariaat@wvow.nl De sluitingsdatum voor de inzendingen is 30 september 2021. Op de eerstvolgende vergadering na 30 september hopen we de nieuwe naam, winnaar en prijs bekend te maken.

Geplande wijkvergaderingen voor het nieuwe seizoen:

De agendacommissie en wijkvergaderingen in de Biezantijn zijn onder voorbehoud gepland op de volgende momenten.

Agendacommissie:

30 Augustus 2021 – 4 Oktober 2021 – 15 november 2021 – 27 december 2021 – 7 februari 2022 – 21 maart 2022 -2 mei 2022

Wijkvergadering:

14 September 2021 – 26 oktober 2021 – 17 december 2021 – 18 januari 2022 – 1 maart 2022 – 12 april 2022 – 24 mei 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.