Aanpassingen aan de Laan van Oost-Indië en de Weurtseweg

In West verandert er de komende jaren veel. Er komen nog woningen bij in het Waalfront, er komt een nieuwe parkeergarage met woontoren vlak bij de Hezelpoort en het station krijgt een nieuwe ingang in West. Hierdoor wordt het drukker in dit gebied. Daar passen we de komende jaren de wegen op aan, voor fietsers, het openbaar vervoer en automobilisten.

We starten met aanpassingen aan de Laan van Oost-Indië en de Weurtseweg. Vanaf 20 maart verandert de verkeerssituatie. De Weurtseweg zal voor langere tijd afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer en dus ook voor het openbaar vervoer. Uiteindelijk zal bijna heel de Weurtseweg veranderen in een fietsstraat en wordt de Laan van Oost-Indië de doorgaande weg.

Graag nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst om te zien wat de planning is van de verkeersmaatregelen en te kijken wat het voor u betekent. Deze is op:

Datum: Donderdag 9 maart 2023, 19:00-21:00u
Locatie: Voorzieningenhart De Biezantijn, Waterstraat 146,

Doortrekken Laan van Oost- Indië naar de Weurtseweg

De komende maanden wordt de Laan van Oost-Indië schuin doorgetrokken naar de Weurtseweg. Voor een goede doorstroming van verkeer in West zal het meeste doorgaande verkeer van de S100 naar het centrum in de toekomst rijden over de Laan van Oost-Indië. Dit is een 50 km weg. Deze straat wordt nu als eerste aangepakt. Het werk in de eerste helft van 2023 is opgedeeld in drie perioden. We zijn nu bezig met periode 1, de voorbereidingen. Dit heeft nog geen gevolgen voor verkeer. Wat betekent het werk aan de wegen voor u?

Periode 2, 20 maart-16 april:

Vanaf 20 maart is de Laan van Oost-Indië dicht. De huizen aan de straat zijn wel bereikbaar en er komt een tijdelijke weg naar de haven. Het verkeer kan in deze periode nog wel over de Weurtseweg. Om te zorgen dat er openbaar vervoer blijft in het Waterkwartier en de omleidingsroute zo kort mogelijk te belasten, is er voor de bussen gekozen voor een andere route.

Bussen rijden andere routes

Dit betekent dat de lijnen 3 en 14 vanaf 20 maart een route via de Waalbrug gaan rijden en dus tijdelijk niet rijden in het Waterkwartier. De alternatieve routes zullen via de Waalkade of via de Singels lopen. De lijnen 5 en 85 rijden in deze periode een route via de Kanaalstraat en de Waterstraat.

Periode 3, 16 april-25 juni:

In deze periode gaat de Weurtseweg dicht tussen Flavus en de Voorstadslaan. De buslijnen 5 en 85 rijden vanaf nu via de Voorstadslaan, Niersstraat en Waterstraat. De lijnen 3 en 14 gaan nog steeds via de Waalbrug. Het Waterkwartier blijft voor bewoners het best bereikbaar via de Marialaan en de Waterstraat. Fietsers kunnen wel dicht in de buurt langs de werkzaamheden. Voor het autoverkeer stad in en stad uit betekent dit dat het wordt omgeleid via de route Tunnelweg – Marialaan – Industrieweg –Oversteek.

Aanpassingen in de straten

Op de omleidingsroutes moeten nog enkele tijdelijke maatregelen genomen worden. Zo is het bijvoorbeeld nodig om op de route drempels te verwijderen. Ook willen we in de Niersstraat en op de Voorstadslaan (bij Park Krayenhoff) bushalten inrichten. Dit doen we vanaf eind maart/begin april. Op de Voorstadslaan komt ook een bussluis om te zorgen dat auto’s niet ook deze route gaan rijden.

Periode 4, wegen klaar en latere ontwikkelingen

Na de werkzaamheden, rijdt het verkeer van de S100 naar het centrum van Nijmegen niet meer over de Weurtseweg, maar via de Laan van Oost-Indië. Deze weg is breder dan de Weurtseweg en geschikter voor gemotoriseerd verkeer zoals auto’s en bussen. Het viaduct bij de Nymaweg wordt na de aanleg van de fietsstraat eind 2023 afgesloten voorautomobilisten.

Latere ontwikkelingen in West

De gemeente doet de komende jaren nog meer aanpassingen aan de wegen in West. Zo worden er fietsstraten aangelegd die zorgen voor een betere verbinding tussen Nijmegen en Beuningen en Nijmegen Centraal Station en West. Dit maakt het aantrekkelijker en veiliger om te fietsen. Het kruispunt Tunnelweg – Marialaan- Krayenhofflaan- Twee Oude Heselaan – Koninginnelaan (de vijfknoop) wordt opnieuw ingericht. Auto’s kunnen in de toekomst niet meer op het kruispunt via de Krayenhofflaan rijden. Auto’s die toch de wijk in moeten, kunnen dan rijden via een nieuwe weg ter hoogte van Vissersmeubelen. Dit wordt een 30 km/u weg.

Proces

Het werk aan de Laan van Oost-Indië en een deel van de Weurtseweg gebeurt in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront en van de gemeente Nijmegen. De plek van de aansluiting is in 2017 besloten in de gemeenteraad. Het verkeersbesluit voor de verkeersmaatregelen ligt vanaf begin maart 6 weken ter inzage. Volg de ontwikkelingen op nijmegen.nl/mijnwijkplan (Weurtseweg: aansluiting op Laan van Oost-Indië).

Heeft u nog vragen? Kom naar de inloop of mail w.arends@nijmegen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.