Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (deel 1)

Vandaag deel 1 van de 3. Aan het woord de SP en Groenlinks

Op 21 maart a.s. zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt middels uw stem aangeven of u tevreden was over het gemeentebeleid van de afgelopen vier jaar of dat er een nieuwe wind moet gaan waaien door de stad. Aan de tien politieke partijen die nu in de raad zitten en die ook nu weer meedoen, hebben wij een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op de leefbaarheid in het Waterkwartier en de Wolfskuil en Rozenbuurt. Het kan u misschien helpen om 21 maart een weloverwogen keuze te maken. Laat in ieder geval uw stem meetellen! De huidige zetelverdeling is als volgt: SP 8, GroenLinks 8, D66 7, PvdA 4, VVD 3, CDA 2, Gewoon Nijmegen 2, Stadspartij DNF 2, Verenigde Senioren Partij 2 en Voor Nijmegen.NU 1 zetel.

In deze volgorde geven de partijen antwoord op de volgende 5 vragen:

 1. In het Waalfront worden veel woningen gerealiseerd op historische grond. Op welke manier wilt u zich inzetten voor het behoud van het culturele erfgoed, en op welke wijze kunt u de bewoners van Oud-West daarbij behulpzaam zijn?
 1. Op het Honigterrein zijn tientallen bedrijven en organisaties gevestigd.  Op welke manier kunt u  het voortbestaan hiervan bewerkstelligen en mogelijkheden aanbieden op o.a. het VASIM terrein.
 1. Nijmegen-West transformeert van een typische arbeiderswijk naar een wijk met een diversiteit aan bewoners; welke ideeën heeft u voor een goede integratie, zodat alle bewoners er zich thuis (blijven) voelen.
 1. De gemeente heeft 1,2 miljoen euro uitgetrokken om de Mariaschool aan de Villanovastraat op te knappen. Nu hebben er 14 kunstenaars een atelier, na de renovatie is er plaats voor 28 kunstenaars, maar helaas géén ruimte voor buurtgebonden activiteiten, terwijl de wijk hiervoor de plannen klaar had liggen. Nu de Driesprong gesloopt is, zou het gebouw de verbindingsfunctie voor alle culturen in de Wolfskuil over kunnen nemen. Hoe staat u hier tegenover en wat kunt u hier nog aan doen?
 1. Er komt een nieuwe Aldi. De huidige AH aan de Molenweg, eigenaar van het pand, gaat uitbreiden en hiervoor moet de Aldi verhuizen. Die krijgt een nieuwe plek áchter de AH. Ingeklemd tussen de huizen en een intensief gebruikt trapveld en stukje speeltuin moeten er voor wijken. De grotere AH zal nieuwe klanten willen aantrekken en voor de Aldi geldt hetzelfde. Kan de wijk deze extra parkeerdruk en (vracht)verkeer wel aan? Heeft de wijk niet meer behoefte aan wat extra groen?

 

 1. Oud-West kent een bijzonder verleden; naast sporen van de Romeinen is het ook de plek van fort Krayenhoff en -recenter- grootschalige industrie. De SP vindt dat de historie van het gebied aandacht verdient met straatkunst, landschapselementen en het inrichten van exposities in de Biezantijn. Het archeologische project Nijmegen graaft! was een groot succes. De gemeente moet doorgaan met het betrekken van bewoners bij archeologie en cultuurhistorie: dat is goed voor de binding met de wijk en bovendien leerzaam voor jong en oud.
 1. De SP wil het oude monumentale deel van het Honigcomplex behouden, omdat het een echte trekpleister voor de wijk is gebleken en daarnaast vormt het een voorname herinnering aan het industriële verleden van Nijmegen-West. Voor de ondernemers en organisaties die niet in de Honig kunnen blijven, komt er een uitstekend alternatief op het CP Kelco terrein bij de Vasim waar een nieuw cultureel kwartier wordt gerealiseerd.
 1. Integratie komt alleen tot stand als bewoners elkaar in het dagelijks leven ontmoeten: op school, bij de sportclub, in de supermarkt, het wijkcentrum of in de nieuwe bibliotheek. Er is bewust voor gekozen dat de nieuwe bewoners in het Waalfront gebruik moeten maken van bestaande voorzieningen in het Waterkwartier. Daarmee wordt de integratie in de wijk maximaal bevorderd. Naast duurdere woningen bouwen we in het Waalfront 300 betaalbare huurwoningen om een gemengde wijk tot stand te brengen. De SP wil jaarlijks 10 miljoen euro extra investeren voor de wijken. Bewoners kunnen daarmee zelf bepalen welke belangrijke voorzieningen erbij moeten komen.
 1. De SP wil in de Mariaschool meer ruimte voor wijkactiviteiten. Het mooie daarvan is dat kunst(enaars) en wijkbewoners ook dichter bij elkaar komen. De Wijkfabriek heeft inmiddels een vaste plek gekregen in het opgeknapte oude politiebureau aan de Koninginnelaan. Ook wijkcentrum Titus Brandsma wordt grondig opgeknapt of zo nodig herbouwd zodat er nog meer ruimte komt voor bewoners.
 1. Het is een goede zaak dat Aldi en Albert Heijn in de wijk blijven, immers elke wijk is gebaat bij goede winkelvoorzieningen. Het speeltuintje gaat niet weg, maar blijft behouden en wordt opnieuw ingericht. Het trapveldje wordt verplaatst op een deel van het huidige speeltuinterrein. Wat de SP betreft wordt de verkeersafwikkeling zo ingericht dat de wijk geen extra overlast ondervindt van autoverkeer en komt er extra ruimte voor fietsers.

 1. GroenLinks vindt de geschiedenis van het Waalfront heel belangrijk. Zowel de romeinse periode als ook de industriële periode, toen er honderden Nijmegenaren werkten. Maar ook de groene, historische structuren zoals fort Krayenhoff. We zijn voor “publieksarcheologie”: geïnteresseerde inwoners krijgen de mogelijkheid mee te graven bij opgravingen. Dit kan in de vorm van evenementen.
 1. Een deel van het Honiggebouw, zoals de markante toren, moet beslist behouden blijven. Startende, creatieve ondernemers krijgen een plek iets verderop in het NYMA-kwartier. In de voormalige gebouwen van Vasim en CP-Kelco gaat het bruisen, mede door betaalbare huurprijzen en ruimte voor ambacht, recreatie en kunst, cultuur en stadslandbouw.
 1. Een prettige wijk bestaat uit voldoende woningen van verschillende koop- en huurprijzen. Een goede, groene openbare ruimte met scholen, speeltuinen en winkels nabij. GroenLinks investeert flink in goede voorzieningen voor wijkbewoners zoals jongerenwerk, de wijkbibliotheek, de hobbywerkplaats, de wijkfabriek, de wijkcentra aan de Waterstraat en de Tweede Oude Heselaan.
 1. GroenLinks vindt betaalbare ateliers voor kunstenaars belangrijk. Creatief talent krijgt zo de ruimte. We zouden het goed vinden als de kunstenaars die een atelier krijgen in de Mariaschool, de verbinding zoeken met buurtinitiatieven. De gemeente kan hen daar actief op wijzen.
 1. We kennen de krappe situatie bij de winkels aan de Molenweg. We zijn voorstander van behoud van groen in de wijk, zeker in West. De uitbreiding van de supermarkten kan wat ons betreft onder de voorwaarde dat het groen en de speelvelden in de directe omgeving worden gecompenseerd.

Volgende keer komen de antwoorden van: D66, PVDA, VVD en het CDA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.