Maatregelen Weurtseweg

Van verschillende bewoners hebben we als gemeente begrepen dat zij onwenselijke situaties ervaren op de Weurtseweg. Reden voor ons om te inventariseren om welke problemen het gaat en mogelijke oplossingen te bedenken. Deze week hebben we tijdelijke maatregelen besproken met de bewoners die zich bij ons hebben gemeld met een klacht. In deze brief leest u op welke maatregelen we uit zijn gekomen en welke nog worden onderzocht. We streven er naar om de maatregelen dit najaar uit te voeren.

Klachten

De klachten die ons hebben bereikt, zijn voornamelijk:

-verkeersonveiligheid
-geluidsoverlast
-overlast door vrachtverkeer

Uitgangspunten

Bij het bedenken van oplossingen is met een aantal zaken rekening gehouden: 1) het gaat om een tijdelijke situatie van ongeveer 2,5 jaar. Als de Laan van Oost-Indië is verbonden met de Weurtseweg, gaat de Weurtseweg gedeeltelijk op de schop. De Laan van Oost-Indië wordt de doorgaande weg tussen Nymaplein/Oversteek en het Keizer Karelplein met een maximum snelheid van 50 km/u. De Weurtseweg, tussen de aansluiting van de Laan van Oost-Indië en het Nymaplein, wordt een fietsstraat met een maximum snelheid van 30 km/u. 2) de kosten van de maatregelen moeten in verhouding staan tot deze tijdelijkheid.

Oplossingen
De tijdelijke maatregelen die we zullen uitvoeren zijn:

Tijdelijke maatregel Wanneer uitgevoerd
Het ophangen van een smileybord om automobilisten te
wijzen op de plek waar het hardst wordt gereden.
Het smileybord is eerder al geplaatst en
inmiddels weer weggehaald. Reden voor
het weghalen, is dat een smiley na 6
weken nauwelijks effect meer heeft. Het
bord rouleert op verschillende plekken in
Nijmegen.
Het plaatsen van verkeersborden met een inrijverbod voor
vrachtauto’s in de straten van Batavia (Koningsdael)-Zuid
De borden zijn al geplaatst.
Het opnieuw aanbrengen van witte belijning en het weer
rood van de fietsstroken op het stuk tussen de Nina
Simonestraat en de Kanaalstraat. Ook worden hier de
vluchtheuvels vergroot en komt er een extra vluchtheuvel.
Hierdoor lijkt het alsof de weg smaller is, wat doorgaans
minder uitnodigt tot hard rijden (zie foto).
In het gedeelte tussen de Waterstraat en de Mercuriusstraat
wordt een brede middenlijn aangebracht.
De suggesties van de bewoners om een inhaalverbod in te
stellen en om ter hoogte van de Havenweg een zebrapad
aan te leggen worden nog onderzocht.
Dit najaar.
Snelheidscontroles.
Met de bewoners is afgesproken dat er in het gedeelte
tussen de Waterstraat en de Winselingseweg nog een
snelheidsmeting zal plaatsvinden.
Dit najaar.
De gemeente zal zich er voor inzetten om afspraken te
maken met de DAR en de bouwers van het Waalfront om het
zoveel mogelijk mijden van de Weurtseweg als vaste aan- en
afvoerroute.
Dit najaar.

We gaan ervan uit dat de problemen op en langs de Weurtseweg door de maatregelen verminderen. En dat dit afdoende is, totdat de Laan van Oost-Indië is aangelegd en de Weurtseweg opnieuw kan worden ingericht. In 2019-2020 wordt het ontwerp van de Weurtseweg in afstemming met omwonenden uitgewerkt. Meer informatie daarover volgt tegen die tijd. De daadwerkelijke aanpassing van de Weurtseweg gebeurt pas na de aanleg van de Laan van Oost-Indië (vanaf 2021). Een aantal klachten kunnen we niet oplossen binnen dit project. We zullen deze echter wel binnen de gemeentelijke organisatie en het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront aankaarten. Dan gaat het om de (geluids-) overlast van motoren en quads, fijnstof en eventuele schade als gevolg van bouwactiviteiten.

Bewonersavond Waalfront
Graag attenderen we u ook alvast op een bewonersavond over het Waalfront. Deze zal waarschijnlijk in november plaatsvinden. Deze avond is een inspraakavond voor de noodzakelijke herzieningen van het bestemmingsplan Waalfront voor de onderdelen het Waalkwartier, park Fort Krayenhoff en de Laan van Oost-Indië. Daarnaast kunt u dan ook informatie krijgen over de stand van zaken en verdere uitwerking van deze deelplannen.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Willy Arends, projectleider via telefoonnummer 06-53772980 of mail: w.arends@nijmegen.nl.

Willy Aren Senior Projectleider

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.