Versmalling Graafseweg krijgt vervolg

De Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg. Foto: Dave van Brenk

De gemeente Nijmegen gaat met een proefopstelling testen of ook het deel van Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg kan worden versmald. Uit onderzoek blijkt dat dit mogelijk is en bijdraagt aan de doelstelling om van de Graafseweg een stadsweg te maken in plaats van een doorgaande route voor verkeer dat niet in Nijmegen moet zijn. De al eerder uitgevoerde versmalling van het wegdeel tussen de Van Oldebarneveltstraat en de Rozenstraat blijkt in de praktijk goed te functioneren. Daarom wil de gemeente nu beginnen aan de volgend fase van de aanpak Graafseweg.  

Uit onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat het deel tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg kan worden versmald tot één rijstrook per rijrichting. Het verkeer stroomt dan voldoende door en er is geen hinderlijke verdringing naar andere wegen. De ruimte die vrijkomt, wordt benut voor bijvoorbeeld een ventweg, middenberm of fietspad langs de woningen aan de zuidzijde. Dit zorgt voor meer veiligheid en leefbaarheid. Bij het kruispunt Groenestraat-Wolfskuilseweg verandert op korte termijn niets. Daar blijft de huidige indeling en ruimte nog nodig om het verkeersstroom goed te kunnen beheersen. Om de onderzoeksresultaten ook in de praktijk te testen, stelt het college van B&W voor om in oktober of november een proefopstelling te plaatsen. Het is dan druk op de weg waardoor een goede test mogelijk is.
Tussen de Wolfskuilseweg en S100 lijkt een versmalling niet makkelijk haalbaar. Het onderzoek laat zien dat te veel verkeer dan gaat kiezen voor omliggende wegen in wijken. Daarom kiest de gemeente ervoor om eerst verder te bestuderen onder welke omstandigheden versmallen wel mogelijk is. Het is wel duidelijk dat op delen van dit wegvak historisch gegroeide situaties zijn ontstaan die tegenwoordig niet meer wenselijk zijn, zoals de oversteekplek bij de Verbindingsweg. Daarom wordt op korte termijn gekeken hoe hier andere aanpassingen kunnen worden gedaan zonder het verminderen van rijstroken. Zo wordt onderzocht of vluchtstroken (deels) vervangen kunnen worden door middenbermen, waardoor het makkelijker wordt om over te steken.

Resultaten aanpassing eerste deel Graafseweg

Vorig jaar zomer is het eerste deel van de Graafseweg aangepast. Na een gewenningsperiode van een aantal maanden stroomt het verkeer sinds begin 2018 goed door. Het aantal auto’s is stabiel gebleven. Terugslag naar het Keizer Karelplein komt zelden voor en in ieder geval niet vaker voor dan vóór de reconstructie. De reistijd op de Graafseweg is – volgens de verwachting – licht toegenomen met 25 seconden van het Keizer Karelplein tot de Wolfskuilseweg. Op de omliggende hoofdwegen is de reistijd gelijk gebleven. Andere stadsdelen, zoals Dukenburg,  blijven hierdoor goed bereikbaar. De omwonenden geven aan dat de doorstroming van het autoverkeer op peil is gebleven.
Gebruikers van de verruimde fiets- en wandelroute en omwonenden van de Graafseweg geven aan dat het comfort en de veiligheid flink verbeterd is. De Graafseweg maakt onderdeel uit van de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen. Op dit fietspad is het aantal fietsers bij de laatste meting in oktober 2017 ten opzichte van 2016 gestegen met ruim 30%, van 3595 naar 4762 fietsers. Dit jaar  vinden opnieuw tellingen plaats.

Van snelweg naar stadsweg

Het versmallen van de Graafseweg sluit aan bij de visie van de gemeente op de bereikbaarheid van de stad en de regio. In die visie zijn de wegen dwars door de stad niet meer bedoeld voor grote hoeveelheden verkeer die niet in Nijmegen hoeven te zijn en de stad alleen als doorgangsroute gebruiken. De Graafseweg heeft namelijk nog steeds het profiel van de nationale route die het in de jaren zeventig was. Dat levert onnodige verkeersdruk in de stad op en zorgt ervoor dat de bereikbaarheid voor mensen die hier wel moeten zijn verslechtert. Daarom wil de gemeente de weg aanpassen zodat hij beter aansluit bij vergelijkbare verbindingsroutes door de stad als de St. Annastraat of de Groesbeekseweg. Het is de bedoeling dat het doorgaande verkeer steeds vaker gaat kiezen voor de S100 of de snelwegen langs de stad. Daarnaast draagt de verandering naar stadsweg bij aan de leefbaarheid aan de Graafseweg en de omliggende straten. Ook komt er zo meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.