Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor locatie Griffioen, die affiniteit hebben met bewoners met een lichamelijke beperking in de leeftijd 27-95 jaar. Vrijwilligers gezocht voor: -het onderhouden van onze tuin (onkruidvrij houden en schoffelen), -betrokken willen zijn bij de beweegactiviteiten (wandelgroep, duofiets, line dance) -ondersteunen in het restaurant […]

Afgelopen periode heeft de wijkvereniging een aantal besprekingen gehad en een laatste centrale wijkvergadering net voor de zomervakantie. Afgelopen 6 juli  hebben wij alsnog onze eerste wijkvergadering gehouden in de Biezantijn. Een grip uit punten die op de agenda stonden: Beleidsnota betaald parkeren Ontwikkeling Spoorgebied Groene Brigade Sluipverkeer Hees Al […]

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een extern deskundige hebben we meerdere keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. We […]

Inritconstructie Voorstadslaan Als eerste maatregel tegen het sluipverkeer in Hees maken we een inritconstructie naar de Voorstadslaan bij de rotonde Marialaan. Een stuk van de Voorstadslaan wordt smaller gemaakt bij de inritconstructie, de ruimte die dit oplevert wordt ingericht als groen.  Een tekening van de inritconstructie vindt u op nijmegen.nl/sluipverkeerhees, ook […]

Voor de tweede keer toog De Wester naar de Biezenstraat. Ruim zeven jaar geleden was de Biezenstraat al Straat van de Week, maar toen lag de nadruk op het laatste deel, het stuk van de Waterstraat tot de Rivierstraat. In dit nummer nemen we de rest van de straat onder […]

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in de Nijmeegse binnenstad diverse kleine bedrijfjes gevestigd. Denk aan schrijnwerkers, touwslagers, schilders, de visafslag, lijstenmakers, schoenmakers en in de Zeigelbaan een bedrijfje waar zuren en augurken verwerkt werden. De familie Roghmans was daar begonnen in 1928. Inclusief een herbouw bleef het daar gevestigd […]