Filmvoorstelling Nijmegen Blijft in Beeld: CANADESE WINTER EN ORANJE LENTEZON De succesvolle septembervoorstellingen van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld over de Operatie Market Garden krijgen een vervolg op 4, 5 en 7 februari. Dan gaat het onder de titel ‘Canadese winter en Oranje lentezon’ om beelden uit de periode […]

Het is 25 jaar geleden dat Nederland ontsnapte aan een watersnoodramp. Moeten we nog bang zijn voor het water? Welke rampen zijn er eigenlijk echt geweest? En wat is er 25 jaar geleden eigenlijk precies gebeurd? Historische vereniging Numaga staat op zaterdag 25 januari stil bij de grootschalige evacuatie in […]

Vrijdag 13 december vierden de Nijmeegse rugbyclub The Wasps samen met wethouder Bert Velthuis, de bouwers, architecten en andere belangstellende het hoogste punt van hun nieuwe clubhuis op sportpark De Biezen. De vlag werd gehesen en er werd wat gegeten en gedronken. De rugbyclub verhuist bij de start van het […]

Kerststallen zijn een bijzondere uitbeelding en vertelling van het kerstverhaal. In de sfeervolle periode van advent en kerst verbindt de kribjesroute bewoners en bezoekers met elkaar. In dorpen in Zuid-Limburg en Noord-Brabant is een wandelroute langs kerststallen al jarenlang een mooie traditie. Vereniging Dorpsbelang Hees organiseerde in 2017-2018 voor het […]

Het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De afgelopen jaren is de mobiliteitswereld verandert. Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en vaststelling van het Ambitiedocument Mobiliteit (sept 2019) zijn aanleiding om de parkeervisie te actualiseren.  De nieuwe parkeervisie gaat in op […]

Ontmoet anderen, deel je verhaal, over leven met epilepsie Op dinsdag 19 november is weer een Epilepsie Café in Nijmegen. Het Epilepsie Café is de ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie, hun partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie, vrienden en andere belangstellenden. Ook (zorg)professionals zijn van harte welkom. De opzet […]