De grotere vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid openen op maandag 18 mei weer hun deuren. Bibliotheekleden kunnen tijdens de normale openingstijden in de bieb terecht voor het inleveren en lenen van boeken en andere materialen. Om alles veilig te laten verlopen voor medewerkers en bezoekers volgt de bibliotheek de […]

Tekst: Michiel van de Loo Foto’s: Dave van Brenk De Oude Nonnendaalseweg kennen we sinds 1822 en werd toen omschreven als “Nonnendaalscheweg: Loopende van den weg op Grave door de Vestingwerken buiten de Molenpoort der Stad Nijmegen tot aan het gedeelte van den Heesschenweg genaamd de Nijmeegsche laan,” zo lezen […]

Het Nimweegs artiesten festival slaat de handen in 1 voor de ouderen en tevens ook voor het personeel dat in de zorg werkt.. Door de moeilijke tijd waarin we nu leven, leven heel veel mensen helaas in een isolement en kunnen ze niet de straat op.Ook van de mensen in […]

De ideeën en initiatieven rond coronahulp zijn overweldigend. Om te helpen die positieve energie te stroomlijnen, werken de VWC Nijmegen en andere vrijwilligerscentrales in de regio samen met de professioneel opgezette coöperatie WeHelpen.nl. De website WeHelpen.nl en met name de matchings-app Whapp zijn krachtige middelen om vraag en aanbod bij […]

Dinsdagochtend 3 Maart ontdekten de parkwachten van het Florapark dat er brand was geweest in het kapelletje aan de Looimolendijk bij de Witte  Molen. Het was meteen duidelijk dat de brand opzettelijk moet zijn aangestoken door vandalen. Totaal respectloos en je vraag je af wie tot zo zoiets in staat […]

De Weurtseweg is de weg tussen Nijmegen en Weurt. Eerst heette de weg Koningstraat en maakte deel uit van de aloude weg door Maas en Waal. Deze liep van Tiel naar Nijmegen over de oeverwallen aan de zuidkant van de Waal, lezen we in de stratenlijst van Rob Essers. De […]