1

Op 21 en 23 september 2021 organiseren de gemeente Nijmegen en de gemeente Beuningen een informatieavond voor wijkbewoners over luchtkwaliteit in Nijmegen-west en in Weurt. Luchtkwaliteit geeft aan hoe schoon de lucht is op een bepaalde plek. De lucht voldoet op het moment in heel Nijmegen en ook in Nijmegen-West […]

Luisteren naar spannende, grappige, vrolijke of ontroerende verhalen? Geniet op woensdag 15 september van een lekker relaxmomentje samen met je (klein)kind in de Wijkfabriek. Die ochtend leest een voorlezer van 10.00 tot 10.30 uur voor uit een prentenboek. Laat je verrassen door het verhaal, de illustraties en de voorlezer. Voorlezen […]

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor locatie Griffioen, die affiniteit hebben met bewoners met een lichamelijke beperking in de leeftijd 27-95 jaar. Vrijwilligers gezocht voor: -het onderhouden van onze tuin (onkruidvrij houden en schoffelen), -betrokken willen zijn bij de beweegactiviteiten (wandelgroep, duofiets, line dance) -ondersteunen in het restaurant […]

2

Als gemeente werken we met veel bewoners en professionals samen aan prettige en leefbare wijken in Nijmegen. Om ons werk voor de wijken nog beter, vraaggerichter en efficiënter te doen, komt er vanaf 1 september een aantal wijzigingen. Met dit bericht informeren we u hier graag over. Wat verandert er? […]

Wilt u weer goed op de fiets stappen? Balans houden? Is uw fiets nog wel in orde? De GGD, Gemeente Nijmegen en Fietsloket Nijmegen starten in september met de gratis cursus “Weer op de Fiets” om de fietsvaardigheid en -veiligheid te verbeteren bij senioren in Nijmegen. Een goede mobiliteit is […]

Op 5, 12, en 19 september aanstaande houdt gemeente Nijmegen, als het kan volgens de dan geldende coronamaatregelen, feestelijke open dagen in een aantal Nijmeegse wijkcentra. Dit alles onder het motto Nijmegen weer Samen om te vieren dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. De afgelopen 15 maanden waren zwaar voor […]

Afgelopen periode heeft de wijkvereniging een aantal besprekingen gehad en een laatste centrale wijkvergadering net voor de zomervakantie. Afgelopen 6 juli  hebben wij alsnog onze eerste wijkvergadering gehouden in de Biezantijn. Een grip uit punten die op de agenda stonden: Beleidsnota betaald parkeren Ontwikkeling Spoorgebied Groene Brigade Sluipverkeer Hees Al […]

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een extern deskundige hebben we meerdere keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. We […]